O FUNDACJI

Dane z KRS, Statut, Sprawozdania

MKL DZIECIOM

Dane Fundacji

FUNDACJA

MKL DZIECIOM

STATUS PRAWNY

Fundacja

NIP

8212648187

REGON

365635780

KRS

0000641618

STATUS OPP

od dnia 23.11.2020

MKL DZIECIOM

Podstawa Prawna

Ustawa z dn. 6 kwietnia 1984 roku o fundacjach

(Dz. U. z 1991r. Nr 46, poz.203 z późn. zm.)

Ustawa z dn. 24 kwietnia 2003 o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

(t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

MKL DZIECIOM

Statut & KRS

Statut Fundacji MKL Dzieciom

Statut Fundacji w PDF

Aktualny KRS do pobrania ze strony Ministerstwa Sprawiedliwości

Otwórz stronę Ministerstwa Sprawiedliwości

Sprawozdanie roczne 2020 z działalności organizacji pożytku publicznego

Sprawozdanie OPP - 2020

Sprawozdanie roczne 2021 z działalności organizacji pożytku publicznego

Sprawozdanie OPP - 2021

Sprawozdanie roczne 2022 z działalności organizacji pożytku publicznego

Sprawozdanie OPP - 2022